Eğitim

 • 1991-95 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz
 • 1982-88 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İş Deneyimi

 • 2013 – Muayenehane, 1.Levent
 • 2005 – 2013 Klinik Levent / Acıbadem Sağlık Grubu
 • 2002 – 2011 Beyoğlu Alman Hastanesi, Kronoplast ve Rhinoplast Kulak Burun Boğaz ve Plastik Cerrahi Merkezi
 • 2000 – 2001 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Baş Boyun Kanser Cerrahisi
 • 1999 – 2000 St. Lukes Roosevelt Hospital, Newyork
 • 1999    İsveç Upsala Kranyofosyal Surgery Hospital, İsveç
 • 1997 – 1998 Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz-Baş Boyun Cerrahisi
 • 1996 – 1999 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Kadrosu, Kulak Burun Boğaz Uzmanı
 • 1990 – 1991 İl Sağlık Müdürlüğü Dünya Sağlık Teşkilatı İlişkiler Departmanı

Üyelikler

 • Türkiye Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği
 • Avrupa Rhinoloji Derneği
 • İstanbul Tabip Odası

Diğer
Doğum Yeri ve Yılı: Ankara, 1964
Medeni Durumu:     Evli
Yabancı Dil:    İngilizce

Bilimsel Yayın ve Makaleler

 • Larenks Tutulumu Gösteren Benign Mukozal Membranöz Pemfigoit Olgusu
 • Önay.H, Yücel.Z, Yazıcı.MF, Yeni Sempozyum 24 (2-3, 74,76 1993)
 • Near Total Larenjektomi
 • Yücel.Z, Önay.H, Ankem Dergisi 7 (3 18- 21 1994)
 • Ekstracranial Carotis Arter Anevrizması Olgusu
 • Yüzel.Z, Önay.H, Yazıcı.F Morfoloji Dergisi 3 (1-3) 28-31 1996
 • Maksillo Fascial Travmalarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
 • Önay.H, Kuşcu.V, Yazıcı.MF K.B.B. Postası 4 (3) 84-86 1995
 • Servikal Tüberküloz Olgularımız
 • Güvener.G, Önay.H, Yücel.Z, Beceren.A, Yazıcı.MF PTT Hastanesi Tıp Dergisi (20-3 64-66 1998)
 • Larenksin Verriköz Karsinomları
 • Önay.H, Yücel.Z, Kuşcu.V, Us.Ö Haseki Tıp Bülteni (22) (3) (153-155 1999)
 • Tiroglossal Ductus Kaynakları Papiller Tiroid Karsinom
 • Yücel.Z, Güvener.G, Önay.H, Yazıcı.MF Türk Otorinolaringolgy 14. Ulusal Kongre Tutanakları Kitabı (1109-1012 1997)
 • Baş ve Boyun Kitlelerinde İİAB Yeri
 • Güvenen.G, Önay.H, Kuşcu.V, Us.Ö Çağdaş Cerrahi Dergisi 8 (197 199 1993)
 • Tatol Larenjektomili Hastalarda Provax Ses Protezi ile Vokal Rehabilitasyon
 • Çelebi.Z, Köroğlu.V, Yücel.Z, Önay.H, Yazıcı.MF Türk Otorinolaringolgy 14. Ulusal Kongre Tutanakları Kitabı (221-214 1997)
 • Troglosell Duktus Kaynaklı Papiller Karsinomada Cerrahi Yaklaşım Olgu Sunumu
 • Yücel.Z, Önay.H, Güvener.G, Yazıcı.MF Türk Otorinolaringolgy Arşivi 37 (3-4 94-99 1999)
 • 10 Yıllık Boyun Kitleleri Olgularımız.
 • Kuşcu.V, Köroğlu.U, Önay.H, Yücel Z, Türk Otorinolaringolgy 14.Ulusal Kongre Tutanakları Kitabı (629- 636 1997)
 • Travmatik Fascial Paralizi Cerrahi Yaklaşımlar
 • Us.Ö, Oltulu.E, Önay.H, Yazıcı.MF Türk Otorinolaringolgy Arşivi 31 (54-55 1994)
 • Baş ve Boyun Kitlelerinin Ayrıcı Tanısından Renkli Doppler Ultrasonografinin yeri
 • Uzmanlık Tezi Kitabi ÖNAY Ahmet Hamdi 1996
 • Kliniğimizde Görülen Parotis TM?lerini Histopatolojik Özellikleri
 • Yücel.Z, Bora.F, Önay.H, Güder.F, Yazıcı.MF Türk Otorinolaringolgy Arşivi (1160-63 1999)